Thallo RPM Pod – Smok

Cartouche au format RPM pour kit Thallo et Thallo S ? Smok Compatibilit? : Pod Thallo et Thallo S

Catégorie : Étiquette :